Tarief Huishoudelijkehulp voor schoonmaak taken:


Wij werken met heldere tarieven. Geen bijkomende kosten, gewoon doen wat we samen afspreken. We kunnen onze tarieven laag en aantrekkelijk houden voor particulieren! Daarnaast is het goed om te weten dat onze productdiensten voor particulieren een erkende BTW vrijstelling hebben. Lekker makkelijk betalen per factuur via bank of iDeal. Dat kan gewoon bij ons.

Daarbij is het goed om te weten dat wij waarde hechten aan trouwe klanten. Wij krijgen met grote regelmatig het aanbod waarin mensen excessief overbieden op onze vraagprijs om zo toch maar een vak volwaardige hulp via ons te regelen. Dat doen we niet, wij houden ons aan de gemaakte afspraken met klanten.

Basis

 • tarief € 110 per maand


Deze populaire variant Basis huishoudelijkehulp heeft een vast overeengekomen maandtarief. Het vast overeengekomen maandtarief wordt jaarlijks vastgesteld. In deze variant komt de hulp om de twee weken. Behalve op ingeplande vakantiedagen, zon- en feestdagen. Doorgaans komt de hulp dan in 21 van de gekozen (on)even 26 weken per jaar. Bij elke komst worden ( schoonmaak ) taken binnen 3 uur uitgevoerd. Bij hulp eens in de 2 weken heeft de hulp vaak alleen tijd voor repeterende basis taken. Uiteraard heeft u bepaalde verwachtingen over de Basis huishoudelijke hulp. We hebben hierover een helder overzicht samengesteld op pagina: taken van de huishoudhulp.

Goedkoop!

 • € 20,00 per uur

Goedkoop! is een flexibele variant waarbij u een vast tarief per uur betaald. Hierbij wisselt de hoogte van de maandelijkse factuur op basis van de werkelijk aantal afgenomen uren per maand. Denk hierbij aan dagen dat u geen Goedkoop! Huishoudelijkhulp heeft zoals tijdens zon- en feestdagen maar ook tijdens ingeplande vakantiedagen. Of wanneer er bv net 1 dagdeel meer in de factuur periode valt. Ook bij Goedkoop! Huishoudelijkehulp geldt een minimale afname van drie tariefuren per komst.

Verwacht u dat 3 uur per komst niet voldoende is, dan kan er in overleg gekozen worden om de uren per komst uit te breiden. De uitbreiding kan eventueel per 1/2 uur worden verlengt. Zowel de Basis als Comfort huishoudelijkehulp kunnen worden aangepast tot Goedkoop! 

Comfort

 • tarief € 215 per maand

De meest gekozen variant is Comfort Huishoudelijkehulp. Hierbij krijgt u hulp op een vast dagdeel eens per week. Bij elke komst worden ( schoonmaak ) taken binnen 3 uur uitgevoerd. In de regel is wekelijks schoonmaak onderhoud het meest efficient. De basis blijft fris en schoon en er is vaak tijd om met schema routine te werken. Zo komt op z’n tijd het nodige aan de beurt. Comfort Huishoudelijkehulp heeft een vast overeengekomen maand tarief. Het vast overeengekomen maandtarief wordt jaarlijks vastgesteld. In deze variant komt de hulp dus elke week. Behalve op ingeplande vakantiedagen, zon- en feestdagen. Doorgaans komt de hulp dan in 43 van de 52 weken per jaar. Uiteraard heeft u bepaalde verwachtingen over de Comfort huishoudelijke hulp. We hebben hierover een helder overzicht samengesteld op pagina: taken van de huishoudhulp.

Het tarief voor de Basis, Goedkoop! en Comfort huishoudelijke hulp is laag en aantrekkelijk voor particulieren. We kennen dan ook geen verborgen kosten.

 • De productdienst(en) Huishoudelijkehulp en haar tarief (BTW vrijgesteld), geldt enkel voor particuliere afnemers.
 • U betaald voor elke komst. De dagen dat de hulp formeel niet komt, betaald u niet*.
 • Bij Basis en Comfort Huishoudelijke hulp worden incidentele meer- en/of minder uren in de jaarlijkse eindfactuur verrekent tegen het uur tarief van Goedkoop! Dit kan o.a. voorkomen tijdens onverwachtse/bijzondere afwezigheid van de Huishoudelijkehulp.
 • De Belastingdienst heeft een officiële BTW vrijstelling gegeven voor onze producten zoals Huishoudelijkehulp van HOA.
 • Het tarief is geldig voor particulieren met een basisovereenkomst met HOA
 • HOA streeft naar een aantrekkelijke prijs voor particulieren, uiteraard is dit enkel het productdienst tarief.
 • HOA hanteert een minimale afname van 3 declarabele aaneengesloten uren per komst.
 • Alle overige benodigdheden dienen verzorgt te worden door de afnemer van de genoemde dienst.
 • Alle tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Zo kunnen we onze diensten gezond blijven verantwoorden.

U kunt vrijblijvend met ons een afspraak maken, wij hebben vaak een goede oplossing!

Voor PGB, WLZ, Flex-uren en overige diensten gelden andere voorwaarden, toeslagen en tarieven.

* hierover gelden heldere afspraken conform algemene voorwaarden.

Log in