Marktwerking huishoudhulpen

Verschillende vormen van Huishoudhulp

HOA onderscheidt een drietal vormen van Huishoudhulp voor schoonmaaktaken volgens marktwerking:

  1. Een huishoudhulp volgens regeling dienstverlening aan huis
  2. De productdienst Huishoudhulp van HOA ( mijnhuishoudhulp.nl )
  3. De zwartwerkster

Tussen de eerste twee genoemde zit het voornamelijk verschil in de huishoudhulp met een arbeidsrelatie op basis van loondienst en het inhuren van een zelfstandige Huishoudhulp met winst uit onderneming. Hieronder volgt een tabel waaruit verschillen worden uitgedrukt:

Verschillen in Huishoudhulp (marktwerking)
  Regeling dienstverlening aan huis Huishoudhulp

Schoonmaak HOA

De Zwartwerkster

 

Contract Ja, van rechtswege Ja Ja, van rechtswege of bijstandsfraude e.d.
Min. Loon en vakantiedagen uitbetalen Ja

 

N.V.T./Nee Ja, na constatering naheffing(en) bij opdrachtgever
Ontslagbescherming Ja, beperkt N.V.T. mogelijk
Loondoorbetaling bij ziekte Ja, beperkt N.V.T. Naheffing UWV mogelijk
Verzekering via opdrachtgever bij alle voorkomende schades Ja, altijd Nee Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk, ook bij ongeval!
Aansprakelijkheid verzekering rust bij opdrachtnemer. Nee Ja, wij zijn hiervoor verzekerd

 

NVT
Opzegtermijn Ja, arbeidscontract termijn van rechtswege Ja, 1 maand schriftelijk indienen en geldend v.a. datum ontvangst NVT
Arbeid/ betaalde uren bij wekelijkse dienst Aantal uur per week maal 52 weken per jaar* Aantal uur per week maal 44 weken per jaar** Oneerbiedige behandeling, of kosten naheffing(en)
Arbeid/ betaalde uren bij tweewekelijkse dienst Aantal per twee weken   maal 26 weken per jaar* Aantal per twee weken maal 22 weken per jaar** Oneerbiedige behandeling, of kosten naheffing(en)

 

*inclusief door te betalen vakantiedagen op basis van het Nederlandse arbeidsrecht

 

** HOA en haar klant stemmen de werkbare weken per jaar samen vast op basis van de genoemde voorwaarden. HOA behoudt het recht om vier weken aaneengesloten, per jaar, geen diensten te leveren aan de klant in een door HOA te bepalen periode.

Marktwerking in getallen

Wij kunnen de marktwerking ook uit drukken in getallen. We nemen als voorbeeld een Huishoudhulp met een wekelijkse dienstfrequentie van 3 uur per week:

Letop: op basis van oude tarieven in periode 2010/2012

  Regeling dienstverlening aan huis (*1)

 

Huishoudhulp

Schoonmaak HOA (*2)

 

De Zwartwerkster (*3)

 

Uren per week 3 3 3
Weken per jaar 52 44 52
Uren per jaar 156 132 156
Vakantiedagen (VD) in uren (3*4)=12 NVT (3*4)=12
Te betalen uren per jaar incl. VD 156 NVT 156
Wettelijk minimum bruto uurloon >23 jaar á euro 9,27** Zie kolom links NVT 9,27
Gerechtvaardigd bruto uurloon in euro vakkracht 10,60 12.50

 

NVT
Bruto vakantie toeslag 8% (per uur) in euro 0,85 NVT

 

0,74
Bruto uur tarief in euro 11,45 12,50 10,01
Werkelijk bruto uurtarief per gewerkt uur in euro 12,40 12,50

 

10,85

 

*1) Bij Regeling dienstverlening aan huis geldt dat de huishoudhulp al haar inkomsten dient op te geven volgens wet IB. Gerechtvaardigd bruto uurloon voor een vakkracht ligt in de Randstad gebieden minstens 20% hoger dan het genoemde uurtarief. Aansprakelijkheidsverzekering rust bij opdrachtgever.

*2) HOA heeft een aansprakelijkheidsverzekering (AVB) die geldt voor al haar diensten. HOA voldoet daarnaast aan alle benodigde vereisten die nodig zijn voor haar huishoudelijke diensten.

*3) Een opdrachtgever van een zwartwerkster heeft wellicht het inzicht om te begrijpen dat uitbuiting niet toelaatbaar is en op grond daarvan minimaal rekening houdt met de wetten en regels Wet minimumloon, minimumvakantiebijslag en wettelijke vakantiedagen. Voor een particulier staat een boete van 4000 euro per ingehuurde illegaal. Een boete voor betaling onder het minimumloon kan oplopen tot 6700 euro per werknemer.

Alle rechten voorbehouden. HOA – KVK 55008771 Eindhoven

Log in