Duidelijk & Transparant: de basis in overeenkomst!

HOA streeft naar een aantrekkelijke en lage prijs voor haar productdiensten aan particulieren.  De Klant betaald het overeengekomen uurtarief over de effectief gewerkte uren.  Uiteraard is de benodigde reistijd, pauze(s), investeringen, verzekeringen en risico’s  e.d. op enige vorm berekend in het uurtarief. Al met al, het tarief is daarom ook bijzonder scherp te noemen. Om deze prijs verder te kunnen garanderen en verantwoorden, zijn daar bindende voorwaarden voor nodig. Hieronder volgen de belangrijkste voorwaarden:

 • De overeenkomst tussen HOA en haar klant, is voor klanten en/of HOA opzegbaar zonder opgaaf van reden(en) met een opzegtermijn van 1 maand.
 • Indien niet anders overeengekomen geldt de overeenkomst voor onbepaalde duur.
 • Opzeggen van de overeenkomst dient altijd schriftelijk te worden bevestigd. Datum van ontvangst is hierbij normatief.
 • De overeenkomst geldt enkel voor levering van de genoemde productdienst. Hulp- en schoonmaakmiddelen e.d. dienen altijd door de klant ter beschikking  worden gesteld.
 • HOA berekend een minimum van 43 ( drieënveertig ) declarabele werkbare weken per jaar bij wekelijks afname van dienst(en) geldend voor de overeengekomen uren en dagdelen. Uiteraard geldt dit op basis van een volledig jaar in gaande ieder jaar op 1 januari. Contracten met een latere aangaan periode wordt er een evenredige factor genomen over de dan geldende rest periode t/m het einde van het dan geldende jaar. Daarna volgt ieder jaar v.a. 1 januari een volledige evenredige factor per jaar.
 • HOA berekend bij afname van haar productdienst(en) op twee wekelijkse basis minimaal 21 ( eenentwintig ) declarabele werkbare weken op jaarbasis geldend voor de overeengekomen uren en dagdelen. Uiteraard geldt dit op basis van een volledig jaar in gaande ieder jaar op 1 januari. Contracten met een latere aangaan periode wordt er een evenredige factor genomen over de dan geldende rest periode t/m het einde van het dan geldende jaar. Daarna volgt ieder jaar v.a. 1 januari een volledige evenredige factor per jaar.
 • Vaste maandbedragen voor Basis en Comfort Huishoudelijkehulp worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.
 • Op nationale feestdagen worden geen diensten uitgevoerd indien dit niet nadrukkelijk wordt overeengekomen.
 • HOA berekent minimaal een tarief van 3 ( drie ) aaneengesloten uren per komst.
 • HOA en haar klant stemmen de werkbare weken, jaarlijks, per jaar samen vast. HOA behoudt het recht om vier weken aaneengesloten, per jaar, geen diensten te leveren aan de klant in een door HOA te bepalen periode.
 • Jaarlijkse indexering wordt toegepast, hierbij refereren we zo mogelijk naar berekende indexering volgens CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) op basis van de consumentenprijsindex (CPI).  Bij toepassen van indexering zal HOA de klant altijd schriftelijk te informeren, dat volstaat per email.
 • Ieder van de partijen kan bij familie omstandigheden, ziekte en/of onverwachtse gebeurtenissen van ernstige aard de diensten tijdelijk stop zetten met behoud van contract.
 • Bij het sluiten van de overeenkomst tussen HOA en haar klant, krijgt de klant altijd schriftelijk de geldende voorwaarden overhandigd. Dit kan volstaan per mail.

Log in